Format communicatieplan pensioenfondsen beschikbaar

Naast de reguliere communicatiebepalingen moet een pensioenfonds tijdens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel aan (gewezen) deelnemers, partners en pensioengerechtigden inzichtelijk maken welke gevolgen de transitie heeft voor de hoogte van het pensioen, zodat zij inzicht hebben in de pensioensituatie vlak vóór en na de overstap. De wijze waarop het pensioenfonds dit zal uitvoeren moet worden vastgelegd in een communicatieplan.

Hiervoor is een format opgesteld voor pensioenfondsen met het doel over de vorm en inhoud na te denken. Het format omvat de gehele periode van de transitie: ten minste vanaf het moment van indienen van het communicatieplan tot en met een aantal maanden na de feitelijke transitie.

Het format is geplaatst op het informatieplatform werkenaanonspensioen.nl. Een initiatief van de Stichting van de Arbeid en het ministerie van SZW. Dit format is opgesteld op basis van de wettelijke vereisten alsook de ‘Leidraad communicatieplan’ en het ‘Aanleverformulier communicatieplan pensioentransitie’ van de AFM. Het communicatieplan is vormvrij. Een andere invulling van het communicatieplan staat pensioenfondsen daarom vrij.

Download het format.