Lancering website geenpensioen.nl

Lancering website geenpensioen.nl

De Stichting van Arbeid acht het van groot belang dat werknemers pensioen opbouwen. Niet alleen voor het individu maar ook vanwege het maatschappelijk en economisch belang.

© Wilmar Dik

In het Pensioenakkoord van 2019 is onder meer afgesproken dat sociale partners met een plan komen om te zorgen dat meer werknemers pensioen gaan opbouwen. Uit een CBS-onderzoek bleek namelijk dat één op de tien werknemers geen aanvullend pensioen opbouwt.

Een aanvullend pensioen, bovenop de AOW, is belangrijk om te voorkomen dat mensen er na hun pensionering financieel op achteruit gaan. Ook voor ondernemingen is het belangrijk: Een pensioenregeling maakt een werkgever aantrekkelijker voor nieuwe werknemers en kan de binding met bestaande werknemers versterken. Bovendien levert een pensioenregeling belastingvoordeel op voor de werknemer.

Achtergrond geenpensioen.nl

De SER heeft op verzoek van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars en als onderdeel van het in juni 2020 door deze organisaties gepresenteerde ‘Aanvalsplan witte vlek pensioenen’ het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl opgericht. Dit meld- en informatiepunt wil het voor werkgevers eenvoudiger maken om tot een pensioenregeling te komen en bevorderen dat zoveel mogelijk werknemers pensioen opbouwen. Daarnaast wil geenpensioen.nl zicht krijgen op bedrijven en sectoren die geen pensioenregeling hebben voor hun werknemers, en de redenen daarvoor.

In het aanvalsplan van de Stichting van de Arbeid zijn allerlei acties en maatregelen opgenomen die niet alleen de inzet van cao-partijen vragen maar ook van andere partijen zoals de pensioenuitvoerders, de Kamer van Koophandel en de overheid. Het oprichten van geenpenisoen.nl is een van die actiepunten.

Meld- en informatiepunt voor werkgevers en werknemers

Geenpensioen.nl biedt een Stappenplan voor werkgevers die aan de slag willen met een pensioenregeling. Dit Stappenplan is opgesteld door de Stichting van de Arbeid. Daarnaast is er informatie voor werknemers die nu geen pensioen opbouwen en daarover met hun werkgever in gesprek willen. Bovendien kunnen werkgevers en werknemers via deze website een melding doen over het ontbreken van een pensioenregeling bij hun bedrijf zodat er beter zicht komt waar en waarom er geen pensioenregeling is.