Gezamenlijk huishouden voor arbeidsmigranten

De Stichting van de Arbeid vraagt ministers Grapperhaus en Koolmees om spoedig aan te geven wat de definitie van een huishouden is in geval van arbeidsmigranten die samen gehuisvest zijn. De Stichting wil deze definitie opnemen in het protocol voor arbeidsmigranten.

Download de brief van de Stichting van de Arbeid over de definitie van een huishouden voor arbeidsmigranten die gezamenlijk gehuisvest zijn. (pdf)