Huisvesting arbeidsmigranten : Aanbeveling aan CAO-partijen

De Stichting van de Arbeid beveelt cao-partijen aan om cao-afspraken te maken die de kwaliteit van de huisvesting voor deze arbeidsmigranten borgen. Ook verzoekt zij deze afspraken voor te dragen voor avv.

Download de aanbeveling (PDF)