Reactie op implementatie EU-klokkenluidersrichtlijn

Reactie op implementatie EU-klokkenluidersrichtlijn

De Stichting van de Arbeid en de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) reageren op de internetconsultatie over implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn. Zij stellen vast dat het wetsvoorstel onvoldoende toegankelijk, begrijpelijk en eenduidig is, wat leidt tot grote regeldruk.

© liesbeth sluiter

Reacties op de consultatie

Zie alle reacties op de consultatie 'Wijziging Wet Huis voor klokkenluiders ter implementatie EU-richtlijn'.