Oproep voor meer diversiteit in pensioenfondsbesturen

De Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie roepen in een gezamenlijke brief op om de diversiteit in onder meer pensioenfondsbesturen te vergroten. Een bijgevoegd plan van aanpak biedt hier handvatten voor.

In een brief roepen de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie de pensioenfondsen en de voordragende werkgevers- en werknemersorganisaties op om de diversiteit in onder meer de pensioenfondsbesturen te vergroten. Bij de brief is een plan van aanpak gevoegd waarin handvatten worden gegeven om de diversiteit van pensioenfondsorganen te vergroten.

Daarnaast zijn er goede voorbeelden opgenomen. Diversiteit draagt bij aan de kwaliteit van het bestuur, omdat besluiten vanuit meerdere invalshoeken worden genomen. In het plan van aanpak is ook een modelconvenant opgenomen. Dit convenant is bestemd voor voordragende organisaties en heeft als doel dat in onderlinge afstemming voordrachten worden gedaan en hierover afspraken worden gemaakt. Het is daarbij van belang dat pensioenfondsen regelmatig roosters van aan- en aftreden verstrekken en vacatures al in een vroeg stadium onder de aandacht brengen.

De Stichting van de Arbeid roept de voordragende organisaties op om met elkaar en met het pensioenfonds concrete afspraken te maken. In het bijzonder daar waar nog niet wordt voldaan aan de diversiteitsnormen van de Code Pensioenfondsen.

Lees hier de oproep voor meer diversiteit in pensioenfondsbesturen.