Eerder uittreden en ontbreken dekking nabestaandenpensioen

Stichting van de Arbeid vraagt specifieke aandacht voor dekking nabestaandenpensioen bij regelingen over eerder uittreden (RVU).

In een brief aan decentrale cao-partijen wijst de Stichting van de Arbeid erop dat een werknemer die gebruik maakt van een regeling om eerder te stoppen met werken (RVU-regeling), een risico loopt dat er geen dekking is voor het nabestaandenpensioen. Dit is het geval als er sprake is van een zogeheten ‘nabestaandenpensioen op risicobasis’. Als de werknemer overlijdt na uitdiensttreding en voor de daadwerkelijke pensioendatum, zal de achtergebleven partner in dat geval niet in aanmerking komen voor een nabestaandenpensioen. Uitdrukkelijk doet dit risico zich niet voor bij een ‘nabestaandenpensioen op opbouwbasis’.

In de brief worden tevens een aantal oplossingen gegeven om ervoor te zorgen dat de werknemer wel een dekking heeft voor het nabestaandenpensioen tijdens de RVU-periode. In ieder geval is het aan te bevelen dat een werknemer zich altijd laat adviseren voordat gebruik wordt gemaakt van een RVU-regeling.

Download de brief van de Stichting van de Arbeid