Wet betaald ouderschapsverlof

Wet betaald ouderschapsverlof

De Stichting van de Arbeid reageert in een brief aan de Tweede Kamer op de kabinetsvoorstellen voor de Wet betaald ouderschapsverlof. Met deze wet implementeert Nederland de Europese richtlijn Evenwicht werk en privéleven, waarbij een aantal maatregelen ouders en mantelzorgers beter in staat zou moeten stellen om werk en zorg te combineren.

De Stichting is teleurgesteld over het gebrek aan vereenvoudiging van de regelingen en de hoogte van de vergoeding. Bovendien pleit zij voor een overheidsverantwoordelijkheid in de financiering van de regelingen.

Download de brief over de Wet betaald ouderschapsverlof (pdf)