Werkenaanonspensioen.nl wint Pensioen Pro Award

Op donderdag 15 juni zijn de jaarlijkse Pensioen Pro Awards uitgereikt. Daarbij ontving werkenaanonspensioen.nl de zogeheten Communicatie-award.

Werkenaanonspensioen.nl is een gezamenlijk initiatief van de Stichting van de Arbeid en het ministerie van SZW en is bedoeld voor en door alle partijen die beroepsmatig betrokken zijn bij de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel. Dus werkgevers, ondernemingsraden, pensioenfondsbestuurders, vakbonden en de overheid. De bij de Stichting van de Arbeid aangesloten organisaties werken voor dit informatieplatform nauw samen met onder meer de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en het ministerie van SZW.

Het platform biedt informatie over de Wet toekomst pensioenen, maar ook praktijkvoorbeelden en handige hulpmiddelen voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Per doelgroep en per onderwerp wordt de wet- en regelgeving uitgelegd.

De Award is op 15 juni jl. namens de Stichting van de Arbeid onder meer door Saskia de Zwaan en Veronique Roelandt in ontvangst genomen.