Pensioencommunicatie

De Stichting van de Arbeid heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over pensioencommunicatie. De Stichting stelt voor om de communicatie in koopkracht en nominale bedragen gescheiden te houden.

De brief van de Stichting van de Arbeid aan de Tweede Kamer is verstuurd met het oog op het Algemeen Overleg. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is van plan pensioenuitvoerders voor te schrijven om aan deelnemers in zowel euro’s van vandaag (koopkracht) als in euro’s in de toekomst (nominale waarde) te communiceren.

De Stichting van de Arbeid voorziet dat deze vorm van communicatie tot veel verwarring kan leiden. De Stichting hecht echter wel waarde aan de communicatie in koopkracht. Hierom stelt ze voor de communicatie in koopkracht en nominale bedragen gescheiden te houden.

Lees hier de brief over pensioencommunicatie.