Zesde nalevingsrapportage Code Pensioenfondsen verschenen

Zesde nalevingsrapportage Code Pensioenfondsen verschenen

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen (MCPF) heeft de zesde Nalevingsrapportage uitgebracht. Naast de naleving van de Code Pensioenfondsen – opgesteld door de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie - heeft de commissie ook onderzoek gedaan naar het vertrouwen onder pensioendeelnemers.

Diversiteit pensioenfondsen

Uit deze rapportage blijkt onder meer dat de diversiteit binnen pensioenfondsen – waarvoor de Stichting van de Arbeid een dringend beroep op de benoemende organisaties heeft gedaan - is toegenomen. Eind 2018 had 72% (2017: 64%) van de pensioenfondsen ten minste één vrouw en eind 2018 had 45% (2017: 38%) van de pensioenfondsen ten minste één jongere in het bestuur zitten. De Stichting van de Arbeid zal hier samen met de Pensioenfederatie ook in 2020 aandacht voor blijven vragen.

Onderzoek naar het vertrouwen in het pensioenstelsel

De Monitoringscommissie heeft ook onderzoek laten verrichten onder deelnemers naar het vertrouwen in pensioenfondsen en het stelsel. Gebleken is dat 20% tot 25% van de mensen die tegen hun pensioen aanzitten zich zorgen maken over hun financiële toekomst. De Stichting van de Arbeid vindt het vertrouwen een uiterst belangrijk thema, niet alleen onder ouderen maar ook onder jongeren. Er is sociale partners alles aan gelegen het vertrouwen in het pensioenstelsel - dat internationaal gezien nog steeds als een van beste pensioenstelsels bekend staat – terug te winnen onder meer door veel tijd en energie te stoppen in de uitwerking van het pensioenakkoord.

De MCPF is een onafhankelijke commissie die sinds 2014 jaarlijks een rapport uitbrengt over de naleving door pensioenfondsen van de Code Pensioenfondsen. Deze code is in 2013 door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid opgesteld en in 2018 geactualiseerd.

Naar de Nalevingsrapportage ‘Met het oog op de deelnemer’ van de MCPF