Ruim 40% meer werknemers met pensioenopbouw in uitzendsector

Sociale partners in de uitzendsector hebben vanaf 1 januari 2022 de zogenaamde wachttijd in de pensioenregeling verkort van 26 weken naar 8 weken. Hierdoor is het aantal werknemers in deze sector dat een pensioen opbouwt, toegenomen met bijna 140.000 (een stijging van ruim 40%).

Verkorting wachttijd

Tot voor kort konden uitzendkrachten pas na 26 weken dat zij aan het werk zijn, deelnemen aan de pensioenregeling bij het pensioenfonds StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten). Deze periode is vanaf 1 januari 2022 verkort naar acht gewerkte weken. Mede naar aanleiding van een oproep van de Stichting van de Arbeid om deze zogenaamde ‘wachttijd’ te verkorten, hebben cao-partijen in deze sector de pensioenregeling in deze zin aangepast. Hiermee lopen ze vooruit op wetgeving die in de maak is om de uitzonderingspositie voor de uitzendsector in deze zin aan te passen en waartoe de Stichting van de Arbeid in 2020 heeft geadviseerd.

Aanvalsplan witte vlek

De Stichting van de Arbeid heeft eerder opgeroepen tot het verkorten van de wachttijd omdat zij zeer veel waarde hecht aan het terugdringen van het aantal werknemers dat geen pensioen opbouwt (de zogenaamde ‘witte vlek pensioen’). Hiertoe hebben de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties van de Stichting van de Arbeid in juni 2020 een ‘aanvalsplan’ met 22 actiepunten opgesteld. Eén van die actiepunten betrof de wachttijd in de uitzendsector. De Stichting van de Arbeid heeft grote waardering voor de stap die cao-partijen in de uitzendsector hebben gezet, omdat deze fundamentele wijziging van de pensioenregeling niet eenvoudig is. Het heeft niet alleen een impact op de loonkosten, maar betekent ook complexe aanpassingen in administratieve en ICT-systemen van het pensioenfonds. De uitzendsector heeft met deze stap een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van de totale ‘witte vlek pensioen’ in Nederland (een verlaging van bijna 20%).

Naar de publicatie 'Aanvalsplan Witte Vlek' (2020)

Engelstalige pensioenwebsites

Omdat binnen de uitzendsector veel werknemers met een niet-Nederlandse nationaliteit werkzaam zijn, heeft StiPP tevens een Engelstalige versie van de website ontwikkeld en is het van plan binnenkort ook een Poolse versie te introduceren. Ook dit is een belangrijke maatregel om het bewustzijn voor pensioen onder werknemers en werkgevers te vergroten. In het aanvalsplan van de Stichting van de Arbeid is bijvoorbeeld onder meer geadviseerd voor de website mijnpensioenoverzicht.nl een Engelse versie beschikbaar te stellen. Dit is inmiddels ook gerealiseerd.

Oproep aan andere sectoren

De Stichting van de Arbeid roept ook andere sectoren op om te bezien of eventuele bestaande toetredingsvoorwaarden (zoals een wachttijd, een drempelperiode of een leeftijdsgrens) versoepeld kunnen worden met het doel om werknemers zoveel mogelijk vanaf dag één pensioen te laten opbouwen.

Geenpensioen.nl

De Stichting van de Arbeid is initiatiefnemer van het informatie- en meldpunt geenpensioen.nl. Dit platform dat ondergebracht is bij de Sociaal-Economische Raad, biedt onder meer een stappenplan voor werkgevers die aan de slag willen met een pensioenregeling. Er is ook informatie te vinden voor werknemers die nu geen pensioen opbouwen en daarover in gesprek willen met hun werkgever. Daarnaast kunnen werkgevers en werknemers via deze website een melding doen over het ontbreken van een pensioenregeling bij hun bedrijf.