Stichting stuurt minister van SZW brief over pensioenopbouw door zelfstandigen

Stichting stuurt minister van SZW brief over pensioenopbouw door zelfstandigen

De Stichting van de Arbeid heeft op verzoek van minister Koolmees van SZW kort de mogelijkheden voor de pensioenopbouw voor en door zelfstandigen in kaart gebracht.

In de brief wordt ook stilgestaan bij het beperkte gebruik van die mogelijkheden en de mogelijke oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Om het opbouwen van een pensioenvoorziening aantrekkelijker te maken voor zelfstandigen zouden meer mogelijkheden in de tweede pijler geboden moeten worden, zoals het vrijwillig aansluiten bij een pensioenfonds binnen de sector waar de zelfstandige werkzaam is. Dit valt echter buiten de mogelijkheden die de wetgever momenteel biedt.

De Stichting van de Arbeid heeft zich voorgenomen om in overleg met het ministerie van SZW een vervolg te geven op deze brief. De Stichting wil een inventarisatie maken van welke aanvullende mogelijkheden er gewenst zijn om zelfstandigen meer toegang te verlenen tot de tweede pijler en vooral hoe die aanvullende mogelijkheden vormgegeven kunnen worden. Dit zodat zelfstandigen uiterlijk bij de realisatie van het nieuwe pensioencontract meer mogelijkheden krijgen binnen de tweede pijler een pensioen op te bouwen.

Download de brief van de Stichting van de Arbeid over pensioenopbouw zelfstandigen