Informatieplatform Pensioenakkoord live

Vanaf heden is informatie over het vernieuwde pensioenstelsel terug te vinden op www.werkenaanonspensioen.nl. De directeur-generaal van het ministerie van SZW (Stan Kaatee) en de voorzitters van de Stichting van de Arbeid (Ingrid Thijssen en Tuur Elzinga) vertellen hier meer over in onderstaande video.

Bekijk de website Werkenaanonspensioen.nl

Alle informatie op één plek

Het vernieuwde Nederlandse pensioenstelsel treedt naar verwachting per 1 januari 2023 in werking. De invoering ervan is complex en zal meerdere jaren in beslag nemen. Daarom heeft de Stichting van de Arbeid samen met andere organisaties, als het ministerie van SZW, de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en Adfiz de handen ineen geslagen om informatie over het vernieuwde pensioenstelsel voor de verschillende doelgroepen die direct betrokken zijn bij de besluitvorming te bundelen op één plek. Daarbij hebben ook veel andere partijen informatie ter beschikking gesteld waar op de website naar wordt verwezen.

Doelgroepen

De informatie is zoveel mogelijk op de verschillende doelgroepen toegesneden. Daarbij kan gedacht worden aan cao-partijen, werkgevers, ondernemingsraden, pensioenfondsen, verzekeraars en premie-pensioeninstellingen (PPI’s). Het platform is in eerste instantie niet bedoeld voor individuele deelnemers. Zij zullen via hun eigen pensioenuitvoerder en/of werkgever worden geïnformeerd. Het informatieplatform is bedoeld voor organisaties en personen die de komende tijd keuzes moeten maken over de invulling van een nieuw pensioencontract.

Website

De Stichting van de Arbeid en de bij haar aangesloten organisaties hebben vooral gewerkt aan de inhoud, de zogenoemde stappenplannen. Deze stappenplannen worden gefaseerd op dit platform gezet en regelmatig geactualiseerd. Saskia de Zwaan, programmamanager namens de Stichting van de Arbeid, vindt het een doorbraak dat zoveel partijen aan de totstandkoming van dit informatieplatform meewerken. Ze kijkt tevreden terug op die samenwerking. Wel waarschuwt ze dat de website nog niet af is. “We hebben ervoor gekozen de tot nog toe verzamelde en verwerkte informatie zo snel mogelijk beschikbaar te stellen. De komende maanden en mogelijk jaren wordt het platform uitgebreid en regelmatig geactualiseerd. Dit is slechts de eerste fase. Daarnaast zijn we nog aan het kijken hoe de informatie op de website sneller is terug te vinden voor elke doelgroep. Zowel de inrichting als de inhoud van de website is dus work-in-progress.”