Inspiratiedocument ‘Samen werkt het!’

Door de vergrijzing, het verschuiven van de pensioenleeftijd en personeelstekorten in de zorg combineren steeds meer mensen hun werk met mantelzorgtaken. In totaal combineert een kwart van de werkenden een baan van 12 uur per week of meer met het geven van mantelzorg. (1)

© Dirk Hol

Daarmee neemt de druk op mantelzorgers toe. Uit onderzoek van Werk&Mantelzorg blijkt dat aandacht, begrip en flexibiliteit medewerkers helpt om in balans te blijven. Door afspraken te maken op het werk kan uitval worden voorkomen. Het starten van een gesprek is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.

De Stichting van de Arbeid en Werk&Mantelzorg lanceren vandaag het Inspiratiedocument ‘Samen werkt het!’. Naast feiten en cijfers bevat het document praktijkverhalen, concrete handvatten en praktische tips om bewustwording te vergroten en het gesprek op de werkvloer en thuis met elkaar aan te gaan.

Download de publicatie


(1) SCP rapport 2019: Werk en mantelzorg