Sectorale aanpak van werk naar werk

Sectorale aanpak van werk naar werk

De Stichting van de Arbeid benadrukt in haar brief van 2 maart 2021 aan decentrale sociale partners het belang van een sectorale aanpak.

Zij pleit ervoor om op basis van een analyse van de arbeidsmarktsituatie in de sector plannen te maken voor behoud van werkgelegenheid en voor van-werk-naar-werktrajecten. Om de plannen uit te voeren, kan naast het gebruik van eigen middelen uit bijvoorbeeld O&O-fondsen, een beroep worden gedaan op de subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk.

Download de brief (PDF)