Steunpakket en noodmaatregelen corona

In de afgelopen maanden heeft de Stichting van de Arbeid zeer intensief overleg gehad met de ministers en departementen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken en Klimaat over het steunpakket met ingang van 1 oktober 2020. Uiteindelijk heeft dit geleid tot kabinetsbesluiten over de verlenging van de NOW, TVL en TOZO. Tevens is er besloten tot een aanvullend sociaal pakket.

© Tumisu / Pixabay

Voor van-werk-naar-werk-trajecten zijn SZW en de StvdA momenteel nog volop bezig om tot een werkbare invulling van het instrumentarium te komen. Maar ook gaat het overleg onder meer over het mondkapjesbeleid, het testbeleid en de naleving van de corona-maatregelen.

Lees de brieven aan de Tweede en Eerste Kamer over het herstelpakket