Oproep Stichting van de Arbeid om thuis te werken en veiligheidsmaatregelen in acht te nemen

Oproep Stichting van de Arbeid om thuis te werken en veiligheidsmaatregelen in acht te nemen

De tweede golf van de verspreiding van het coronavirus lijkt de harde realiteit te zijn geworden. Om de negatieve effecten op de bedrijvigheid en werkgelegenheid zoveel mogelijk te beperken, achten de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties het van het grootste belang de stijging van de verspreiding van het COVID 19-virus te keren.

In een brief aan de bedrijven en werknemers in Nederland, doet de Stichting van de Arbeid daarom een dringende oproep om thuis te werken tenzij dit echt niet kan. Dit met het doel het aantal contacten en verplaatsingen tot een minimum te beperken. Indien thuiswerken niet mogelijk is, acht de Stichting het van groot belang dat veiligheidsmaatregelen strikt in acht worden genomen en worden vastgelegd.

Download de oproep van de Stichting van de Arbeid over het thuiswerken.