De Werkkamer verstuurt een brief aan minister Schouten over de toekomst van de banenafspraak

Sociale partners en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, verenigd in De Werkkamer, gaan graag met minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in gesprek over de toekomst van de banenafspraak.

Lees de brief over de toekomst van de banenafspraak (pdf)

In de gezamenlijke brief benadrukken de partijen in De Werkkamer onverminderd gecommitteerd te zijn aan de banenafspraak. Wel zijn er een aantal verbeteringen wenselijk en noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering. De Werkkamer trekt graag gezamenlijk met het kabinet op om te werken aan een ambitieuzere aanpak waarbij positieve prikkels alle partijen stimuleren om bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt.