Voorstel uniformering partnerbegrip

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben een verkenning uitgevoerd om de definitie van het partnerbegrip in de pensioenregelingen meer te uniformeren.

In een brief aan de minister van SZW bepleiten de drie organisaties voor een wettelijk minimum uniform partnerbegrip. Daarbij is het uitgangspunt dat er enkele wettelijke voorschriften voor de voorwaarden in de verschillende pensioenregelingen gaan gelden zonder te tornen aan de contractvrijheid van cao-partijen. Belangrijk voordeel van dit voorstel is dat de algemene bewustwording kan worden vergroot doordat gezamenlijke communicatie makkelijker wordt.