Stukloonnorm ongeadresseerd reclamedrukwerk 2022 gehandhaafd

Stukloonnorm ongeadresseerd reclamedrukwerk 2022 gehandhaafd

De FNV, de Vereniging MailDB en de Vereniging van Weekbladverspreiders hebben in een brief aan de Stichting van de Arbeid te kennen gegeven het stukloonnorm voor ongeadresseerd reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen (kortweg: folderbezorging) ook in 2022 te willen voortzetten. Door publicatie van deze brief op de website van de Stichting van de Arbeid is deze norm formeel ook in 2022 van toepassing.

Lees de brief van FNV Media en Cultuur, de Vereniging MailDB en de Vereniging van Weekbladverspreiders over de stukloonnorm folderbezorging 2022

Met ingang van 1 april 2020 heeft de sector voor de ongeadresseerd reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen een eigen stukloonnorm. Stukloon is het loon dat niet per tijdsperiode maar per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Werknemers die betaald worden aan de hand van stukloon moeten per uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen en hiervoor kan een stukloonnorm worden opgesteld.

Meer informatie over de stukloonnorm voor de folderbezorging.