Nieuwe cao-tekst PAWW-regeling beschikbaar

Nieuwe cao-tekst PAWW-regeling beschikbaar

Op de website van de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW) is de cao-tekst voor de PAWW-regeling gepubliceerd zoals die zal gaan gelden vanaf 1 oktober 2022 . Tevens is een portal geopend waar cao-partijen zich kunnen aanmelden voor de nieuwe cao-periode die loopt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027.

© Liesbeth Sluiter

De teksten van de cao en de portal zijn te vinden op: deelname.spaww.nl.

Vijfjarige cao loopt af

De huidige verzamel-cao’s voor de PAWW-regeling lopen op 1 oktober 2022 af. De Stichting van de Arbeid roept cao-partijen op om nog dit jaar onderling het gesprek aan te gaan over (het vervolg van) de afspraak voor de private aanvulling WW en WGA vanaf 1 oktober 2022, die zijn oorsprong kent in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013. Het is belangrijk dat de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW) tijdig de voorbereidende werkzaamheden kan oppakken ten behoeve van cao-partijen om vanaf 1 oktober 2022 nieuwe verzamel-cao’s te laten ingaan.

Evaluatie eerste cao-periode

De stichting SPAWW is in 2016 op initiatief van de Stichting van de Arbeid opgericht teneinde het mogelijk te maken voor cao-partijen om zich aan te sluiten bij een landelijk fonds dat de private aanvulling op de WW en de WGA faciliteert. Onlangs heeft de Stichting van de Arbeid de regeling geëvalueerd (zie: https://www.stvda.nl/nl/publicaties/evaluatie-paww) en kwam na een peiling onder cao-partijen tot de conclusie dat er reden is om aan te nemen dat er ook na 1 oktober 2022 behoefte is deze landelijke faciliteit te continueren.

Meer informatie over het derde WW-jaar

Logo van Stichting Private Aanvulling WW en WGA’ (SPAWW)