Aantal werknemers zonder pensioenopbouw daalt

Het CBS heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over werknemers die geen pensioen opbouwen. Op een totaal van 7,3 miljoen werknemers zijn er eind 2022 766 duizend werknemers die geen aanspraken opbouwen (11%). Bij de vorige meting die betrekking had op de situatie eind 2019, waren dit nog 936 duizend op 7 miljoen werknemers (13%).

De Stichting van de Arbeid constateert dat cao-partijen op de goede weg zijn om deze zogenaamde ‘witte vlek’ terug te dringen. In 2020 heeft de Stichting van de Arbeid een ‘Aanvalsplan Witte Vlekken’ opgesteld dat in 2022 is aangescherpt, Ook komende jaren blijven sociale partners zich inspannen om alle acties uit dit aanvalsplan verder uit te rollen teneinde de doelstelling uit de Wet toekomst pensioenen te behalen. In deze wet is vastgelegd dat de witte vlek eind 2027 moet zijn gehalveerd ten opzichte van eind 2019. Lukt dat niet, dan heeft het kabinet aangekondigd met aanvullende maatregelen te komen.

Download hier de nieuwste cijfers van het CBS.