Aanvraagformulier voor geschilbeslechting

Aanvraagformulier voor geschilbeslechting

Casus

Bindende geschilbeslechting

Dit betekent dat de werkgever de aanvraag om geschilbeslechting in zal trekken voor het moment van vaststelling van de subsidie bij een voor hem negatief oordeel van de Commissie en dat de vakbonden bij een negatief oordeel voor hen het oordeel van de Commissie aanvaarden.

Informatieoverdracht aan UWV en SZW

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en ons privacybeleid.