Bijeenkomsten over het voorstel arbeidongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

In komende maanden werkt de Stichting van de Arbeid aan een voorstel voor een toegankelijke en betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen. Een werkgroep van de Stichting zet een aantal stappen om te komen tot een voorstel begin 2020.

Brede bijeenkomsten

In afgelopen weken zijn er twee brede bijeenkomsten gehouden om informatie op te halen en te luisteren naar de ervaringen van verschillende organisaties.

Tijdens de eerste bijeenkomst op 12 november 2019 spraken leden van de werkgroep met schenkkringen, waar onder broodfondsen. Belangrijk doel was om inzicht te krijgen in hoe de verschillende schenkkringen functioneren.

Bijeenkomt Stichting van de Arbeid over een toegankelijke en betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

De tweede bijeenkomst op 21 november 2019 was met een aantal organisaties die de belangen van zelfstandigen behartigen. Onder leiding van dagvoorzitter Roderik van Grieken spraken leden van de werkgroep met vertegenwoordigers van deze organisaties. Een van de vragen was hoe een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen het beste vorm kan worden gegeven.

Bijeenkomt Stichting van de Arbeid over een toegankelijke en betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Hoofddoel van de bijeenkomsten is informatie ophalen. Om die reden is aan deelnemende organisaties ook gevraagd voorafgaand gegevens aan te leveren. Er is bijvoorbeeld gevraagd naar de visie, voorstellen en toelichting op de concrete voorzieningen.

Vervolgstappen in komende weken

In deze weken vinden ook gesprekken plaats met UWV en het Verbond van Verzekeraars over de uitvoering van een verzekeringsplicht op arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen.

Verder haalt de werkgroep aanvullende informatie op in het veld. De leden van de werkgroep hebben de nodige contacten op werkvloeren, bedrijfsverzamelgebouwen, in kantoortuinen en directiekamers als het gaat over de arbeidsmarkt.

Berekeningen, documentanalyses en informatie uitvraag

De werkgroep is ook aan de slag met diverse organisaties om feiten, cijfers en documenten op een rij te zetten:

  • De SER is gevraagd om informatie aan te leveren rondom verschillende vraagstukken, zoals de relatie met Europese regelgeving en de uitvoering.
  • Het ministerie van SZW levert desgevraagd technische ondersteuning aan de werkgroep en verstrekt feitelijke informatie en berekeningen. 

De werkgroep verdiept zich in komende weken in alle materie. Een basis is bijvoorbeeld het SER-advies uit 2010 over zelfstandigen.

Bijeenkomt Stichting van de Arbeid over een toegankelijke en betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.