Riksjarijder met passagiers

AOV zelfstandigen

Op 5 juni jl. is een principeakkoord over vernieuwing van het pensioenstelsel (Pensioenakkoord) gesloten tussen het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties. Onderdeel van dit akkoord betreft een verzekeringsplicht voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Stichting van de Arbeid gevraagd om begin 2020 met een voorstel te komen voor de invulling van deze verzekeringsplicht.

Lees ook het nieuwsbericht 'Stichting van de Arbeid van start met verzekeringsplicht zelfstandigen' (24 oktober 2019)