Overhandiging voorstel AOV zelfstandigen aan minister Koolmees (SZW) | 3 maart 2020

AOV zelfstandigen

Op 5 juni 2019 is een principeakkoord over vernieuwing van het pensioenstelsel (Pensioenakkoord) gesloten tussen het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties. Onderdeel van dit akkoord betreft een verzekeringsplicht voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Stichting van de Arbeid gevraagd om begin 2020 met een voorstel te komen voor de invulling van deze verzekeringsplicht. De Stichting van de Arbeid heeft aan een voorstel voor een toegankelijke en betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen gewerkt. Een werkgroep van de Stichting heeft stappen gezet om te komen tot een voorstel begin 2020. De organisaties die in de werkgroep deelnemen staan hieronder.

Voorstel voor aov zelfstandigen gereed

Op 3 maart 2020 heeft de Stichting van de Arbeid het voorstel voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen overhandigd aan minister Koolmees van SZW. Hier kunt u het gehele voorstel lezen. Daarnaast is er ook een nieuwsbericht en een uitleg in beelden (infographic). In een oogopslag wordt duidelijk waar het voorstel exact over gaat en wat het betekent in de praktijk.

Meer achtergronden over de totstandkoming van het voorstel.

Overhandiging voorstel AOV zzp'ers aan mnister Koolmees (SZW)

Vragen en antwoorden over het traject

De Stichting van de Arbeid deelt achtergronden, overwegingen en cijfers over het traject richting een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Deze gegevens worden op dit moment benut bij de totstandkoming van het voorstel.

Brede bijeenkomsten

In afgelopen weken zijn er twee brede bijeenkomsten gehouden om informatie op te halen en te luisteren naar de ervaringen van verschillende organisaties.

Wie nemen er deel aan de werkgroep?

In de Stichting van de Arbeid zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:

  • werkgevers (VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO),
  • werknemers (FNV, CNV en VCP).

Voor het voorstel is de werkgroep aangevuld met de volgende organisaties, die zelfstandigen vertegenwoordigen:

  • FNV Zelfstandigen
  • Platform Zelfstandige Ondernemers.

De werkgroep staat onder voorzitterschap van Leo Hartveld.

Lees ook de nieuwsberichten: 

Nadere informatie:

Etienne Buijs, bereikbaar via e.buijs@stvda.nl of 06 - 520 985 88