Artikel over het informatieplatform ‘werkenaanonspensioen.nl’.

In het Pensioen Magazine van februari 2022 is een artikel opgenomen met achtergrondinformatie over het op 13 januari jl. gelanceerde informatieplatform ‘werkenaanonspensioen.nl’.

Dit informatieplatform bevat praktische stappenplannen voor cao-partijen, bestuurders en pensioenuitvoerders om te komen tot het nieuwe pensioencontract. Op weg naar het nieuwe contract zal dit informatieplatform verder worden uitgebreid en regelmatig worden geactualiseerd ten behoeve van de verschillende doelgroepen. De drie auteurs van het artikel, Veronique Roelandt, Emile Soetendal en Saskia de Zwaan zijn alle drie ten behoeve van het informatieplatform werkzaam bij de Stichting van de Arbeid.

Lees het artikel 'Onderweg naar implementatie van het vernieuwde pensioenstelsel' (pdf)

Naar het informatieplatform ‘werkenaanonspensioen.nl’.

Gerelateerd nieuws

Informatieplatform Pensioenakkoord live | 12 januari 2022