Calamiteitenregeling

Calamiteitenregeling

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten het aantal wachtdagen dat van toepassing is op de regeling onwerkbaar weer per 1 januari 2020 te willen uniformeren. De Stichting van de Arbeid heeft in een brief aan minister Koolmees gepleit voor nul wachtdagen en niet de door het ministerie voorgestelde aantal van vijf wachtdagen per seizoen.

Door invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) verdwijnt de sectorindeling voor de Werkloosheidswet (WW). Hierdoor zullen de regelingen voor onwerkbaar weer uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) worden betaald en niet meer via de sectorale premies. In dat kader heeft het ministerie van SZW aangegeven het aantal wachtdagen dat van toepassing is op de regeling onwerkbaar weer per 1 januari 2020 te willen uniformeren. Sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid, verzoeken de minister om het aantal wachtdagen voor deze regeling vast te stellen op nul en niet op het door het ministerie voorgestelde aantal van vijf wachtdagen per seizoen. Middels deze brief licht de Stichting van de Arbeid dit voorstel toe.

Download de brief van de Stichting van de Arbeid aan minister Koolmees (SZW)