Brief aan Tweede Kamer over pensioenonderwerpen

De Stichting van de Arbeid heeft de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer een brief gestuurd ter voorbereiding op het Commissiedebat Pensioenonderwerpen van 4 april. In deze brief wordt een update gegeven op de stappen die sociale partners de afgelopen tijd gezet hebben op het gebied van pensioenen.

Afgelopen maand heeft de Stichting zowel de derde voortgangsrapportage over de uitwerking van het Aanvalsplan witte vlek als het advies Pensioenopbouw zelfstandigen in de tweede pijler gepubliceerd. Sociale partners zijn daarnaast hard bezig met de implementatie van de Wet toekomst pensioenen. De Stichting van de Arbeid ondersteunt samen met pensioenkoepels, adviseurs en de overheid decentrale partijen om de transitie zo goed mogelijk te laten verlopen via het platform werkenaanonspensioen.nl. In het kader van de Herziene Code Pensioenfondsen, heeft de Stichting, samen met de Pensioenfederatie, de Taskforce Diversiteit en Inclusie opgericht. Deze taskforce heeft als taak om met onder meer de inzet van externe deskundigheid de dialoog over diversiteit en inclusie aan te gaan met voordragende en benoemende partijen.

Download de brief over pensioenonderwerpen