Handreiking Hoe maak ik mijn cao WagwEU proof?

Handreiking Hoe maak ik mijn cao WagwEU proof?

Een handreiking aan cao-partijen om de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Euoprese Unie (WagwEU) in hun cao te implementeren.
Cao-partijen dienen in hun cao de zogeheten ‘harde kern’ van hun arbeidsvoorwaarden zodanig te duiden dat detacheerders snel weten waar gedetacheerde werknemers minimaal recht op hebben.

De Stichting van de Arbeid heeft een handreiking opgesteld om decentrale cao-partijen te helpen bij het vaststellen van arbeidsvoorwaarden die behoren tot de zogeheten ‘harde kern’. Deze handreiking is gebaseerd op het rapport Expertoordeel inzake de WagwEU van prof. mr. Houwerzijl.