Stichting van de Arbeid benadrukt het belang van sectorale analyses

De Stichting van de Arbeid hecht eraan dat werkgeversorganisaties en vakbonden in sectoren het gesprek aangaan over de economische impact en de arbeidsmarktsituatie op korte en middellange termijn. Een gedeelde sectoranalyse is van belang om aanpassingen van bedrijven en hun werknemers vorm te kunnen geven.

© © Liesbeth Sluiter

In een brief aan cao-partijen schrijft de Stichting van de Arbeid dat deze analyses niet alleen relevant zijn voor decentrale sociale partners maar ook voor de Stichting zelf. In het overleg met het kabinet over een mogelijk derde steunpakket vanaf 1 oktober a.s. kan de Stichting van de Arbeid de analyses benutten als onderbouwing voor instrumenten en middelen die sectoren nodig hebben. Zij vraagt cao-partijen daarom hun sectoranalyses ook naar de Stichting te sturen.

Brief aan cao-partijen (pdf)