Vertaling en aanmelding harde kern ge-avv'de cao-artikelen

Vertaling en aanmelding harde kern ge-avv'de cao-artikelen

De Stichting van de Arbeid doet een dringend beroep op cao-partijen die veelvuldig te maken hebben met detachering vanuit het buitenland om hun 'harde kern' van hun CAO in het Nederlands en Engels aan te melden bij het ministerie van SZW of na te gaan of hun aangemelde kern nog actueel is.

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaalt welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op werknemers die vanuit andere lidstaten zijn gedetacheerd in Nederland. Door deze wetgeving zijn de betreffende werkgevers verplicht hun werknemers de zogeheten ‘harde kern’ of de ‘uitgebreide harde kern’ van uw algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen toe te kennen. 

De Stichting van de Arbeid heeft begin 2019 een handreiking opgesteld om decentrale cao-partijen te helpen bij het vaststellen van arbeidsvoorwaarden die behoren tot de zogeheten ‘harde kern’.