Lancering Informatieplatform Pensioenakkoord

Het vernieuwde Nederlandse pensioenstelsel treedt naar verwachting per 1 januari 2023 in werking. De invoering ervan is complex en heeft impact op elke sector. Daarom heeft de Stichting van de Arbeid samen met andere organisaties als het ministerie van SZW, de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en Adfiz een platform ontwikkeld waar alle informatie staat over het vernieuwde pensioenstelsel.

De Stichting van de Arbeid en de bij haar aangesloten organisaties hebben vooral gewerkt aan de ‘transitiehandleiding’ die gefaseerd op dit platform wordt gezet en met regelmaat geactualiseerd zal worden.

Het platform is een plek waar je als professional stappenplannen, tijdslijnen en antwoorden vindt op de belangrijkste vragen.
De lancering van dit Informatieplatform Pensioenakkoord is op 13 januari 2022 van 13.00 tot 16.15 uur. Het is een feestelijk online event waarbij wordt stilgestaan bij het doel en de functie van het platform. Vanuit verschillende invalshoeken wordt ingegaan op de uitdagingen die voor ons liggen en hoe deze samen kunnen worden opgepakt.

Wilt u er online bij zijn? U kunt zich aanmelden via https://aanmeldenkickoff.nl/.