Geactualiseerde informatie over de risicohouding op werkenaanonspensioen.nl

De Stichting van de Arbeid heeft geactualiseerde informatie over de risicohouding voor het nieuwe pensioencontract op de website werkenaanonspensioen.nl geplaatst. Deze website is vooral bedoeld voor de professionals die betrokken zijn bij de voorbereidingen op het nieuwe pensioencontract.

De risicohouding speelt een cruciale rol in het vernieuwde pensioenstelsel. Via de risicohouding wordt de stem van de pensioenfondsdeelnemer vertaald naar het beleggingsbeleid en de eventuele toedeelregels. Met het oog op de Wet toekomst pensioenen zijn in lagere regelgeving kaders voor het vaststellen van de risicohouding en het periodiek toetsen daarvan verder uitgewerkt. De eerder op het informatieplatform geplaatste informatie over de risicohouding is geactualiseerd en vanaf heden beschikbaar.

Lees meer op de website werkenaanonspensioen.nl