Stichting van de Arbeid beantwoordt vragen van de minister van SZW over voorstellen kleine pensioenen

Stichting van de Arbeid beantwoordt vragen van de minister van SZW over voorstellen kleine pensioenen

Mede namens de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars heeft de Stichting van de Arbeid in een brief aan minister Koolmees van SZW antwoord gegeven op nadere vragen naar aanleiding van twee eerder gedane voorstellen voor de kleine pensioenen.

Het eerst voorstel was om ook kleine pensioenen die na een collectieve beëindiging zijn ontstaan mee te laten lopen in de automatische waardeoverdracht. Als tweede punt bepleit de Stichting om het (weer) mogelijk te maken een klein nettopensioen af te kunnen kopen. De minister heeft de Stichting van de Arbeid hier in september 2019 aanvullende vragen over gesteld.