Home | Thema's | Pensioenen

Pensioenen

Thema Pensioenen | Stichting van de Arbeid
© Stichting van de Arbeid

De Stichting van de Arbeid is al vele jaren actief ter ondersteuning van het pensioenoverleg in bedrijfstakken en ondernemingen. Zij doet dit enerzijds door het uitbrengen van aanbevelingen en handreikingen voor het decentrale pensioenoverleg en anderzijds door beïnvloeding van het overheidsbeleid ten aanzien van pensioenen (pensioenregelgeving en de fiscale behandeling van pensioen). 

Kostbare arbeidsvoorwaarde

Bijna alle werknemers nemen deel aan een arbeidspensioenregeling. De arbeidspensioenregeling is een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde waarover werkgevers(organisaties) en vakorganisaties in bedrijfstakken en ondernemingen onderhandelen.

Uitvoering pensioenregelingen

Pensioenregelingen worden uitgevoerd door bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen en door verzekeringsmaatschappijen.