Bijdrage van sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma

Bijdrage van sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma

De belangrijkste bijdragen van sociale partners om de Europese kerndoelen van de EU-2020-strategie te bereiken zijn in dit document opgenomen.

Jaarlijks stelt de Stichting van de Arbeid de Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie op. Hierin staan de belangrijkste bijdragen van sociale partners tussen maart 2019 en februari 2020 om de Europese kerndoelen te bereiken. Deze zijn tot stand gekomen via overleg met de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad (SER). Datgene wat sociale partners afzonderlijk hebben bijgedragen aan het bereiken van deze doelstellingen valt buiten dit verslag.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verzocht om samen met het Nationaal Hervormingsprogramma 2020 deze bijdrage naar de Eerste en Tweede Kamer te sturen en de Engelse vertaling naar de Europese Commissie.