Mantelzorg en werk

Arbeid en Zorg

Mensen die werken verrichten hebben over het algemeen ook zorgtaken. De Stichting van de Arbeid wil met haar aanbevelingen en adviezen ertoe bijdragen dat de combinatie van betaald werk met de zorg voor het gezin of de mantelzorg soepel verloopt en dat ook de omgang op het werk goed blijft.

Op 11 november 2019 heeft de Stichting van de Arbeid (StvdA) in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een expertmeeting georganiseerd om van wetenschappers, belangenbehartigers én mantelzorgers en werkgevers te horen hoe zij aankijken tegen de combinatie mantelzorg en werk.

Meer informatie over Arbeid en Zorg