Mantelzorg en werk

Arbeid en Zorg

Mensen die werken hebben vaak daarnaast ook zorgtaken. De Stichting van de Arbeid wil ertoe bijdragen dat de combinatie van betaald werk met de zorg voor het gezin of de mantelzorg soepel verloopt en dat tegelijk de verhoudingen op het werk goed blijven.

Om dit te bewerkstelligen brengt de Stichting van de Arbeid handreikingen en aanbevelingen uit gericht aan cao-partijen en adviseert de Stichting de politiek op het gebied Arbeid en Zorg.

Meer informatie over Arbeid en Zorg