Bakkers in gesprek

Arbeidsverhoudingen

Arbeidsverhoudingen betreffen de betrekkingen tussen werkgever en werkenden. De Stichting van de Arbeid wil met haar aanbevelingen een bijdrage leveren aan de omgang met elkaar op het werk en een antwoord zoeken op vragen die niet onmiddellijk oplosbaar zijn.

De Stichting adviseert bijvoorbeeld over de omgang met klokkenluiders, de rol van de medezeggenschap, discriminatie op de arbeidsmarkt of schrijft mee aan de Sollicitatiecode.