Bakker

Arbeidsomstandigheden


Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers in een veilige omgeving kunnen werken. Veilig in de zin van deugdelijke machines, veiligheidsvoorschriften, beschermingsmiddelen, et cetera. Daarnaast betekent veilig werken dat werknemers zich veilig moeten voelen in de omgang met collega’s, leidinggevenden, cliënten en bezoekers.


De Stichting van de Arbeid richt zich op het verminderen van arborisico’s en het voorkomen van onveilige situaties. Sociale partners op decentraal niveau zetten zich in om de arbeidsomstandigheden in bedrijven en bedrijfstakken te verbeteren. De Stichting van de Arbeid stimuleert die inzet door het ontwikkelen van instrumenten. Zij bevordert het gebruik van arbocatalogi door handreikingen over arborisico’s te maken die behulpzaam kunnen zijn bij het opstellen van een arbocatalogus. Er zijn handreikingen ontwikkeld over onder andere taal en veiligheid, psychosociale arbeidsbelasting en allergene stoffen.
Daarnaast voert de Stichting van de Arbeid regelmatig overleg met het ministerie van SZW over het uitzetten van onderzoek en de ontwikkeling van instrumenten die bijdragen aan gezond en veilig werken.

Op verzoek van sociale partners is in 2018 het SER Arboplatform opgericht. Hier staan alle arbo-instrumenten van de Stichting van de Arbeid en de SER overzichtelijk bij elkaar. Naast de handreikingen over arborisico’s is hier bijvoorbeeld de databank met grenswaarden voor gevaarlijke stoffen op de werkplek te vinden. Het platform vormt het centrale punt waar sociale partners informatie kunnen vinden en kennis kunnen uitwisselen over gezond en veilig werken.