Postbode op fiets

Instrumenten arbocatalogus


De Stichting van de Arbeid heeft instrumenten laten ontwikkelen die kunnen helpen bij het opstellen, implementeren, uitbreiden of up-to-date houden van een arbocatalogus. Er zijn handreikingen opgesteld die handvatten bieden om bepaalde arborisico’s in een arbocatalogus op te nemen. Daarnaast is er een website ontwikkeld die helpt bij het opstellen van een arbocatalogus. Ook zijn er verschillende publicaties vervaardigd met informatie over het opstellen en gebruiken van een arbocatalogus.

Handreikingen

De volgende handreikingen zijn beschikbaar: 

Deze handreikingen, die dateren uit 2014/2015, worden in de loop van 2019 / 2020 geactualiseerd. Na actualisatie zijn ze te vinden op het SER Arboplatform dat sinds december 2018 in de lucht is. Op het SER Arboplatform werken de SER en de Stichting van de Arbeid samen aan het bevorderen van gezond en veilig werken. Het Arboplatform is het centrale informatiepunt voor arboprofessionals. Hier staan alle arbo-instrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid, goedgekeurd door sociale partners, overzichtelijk bij elkaar. Naast informatievoorziening wil het platform kennisuitwisseling stimuleren en praktijkvoorbeelden uit verschillende sectoren bieden.

De handreikingen

zijn inmiddels geactualiseerd en op het SER Arboplatform geplaatst. De verouderde versies blijven onder ’publicaties’ op de website van de Stichting staan.

In de brochure Pak het risico aan dat u niet wilt lopen (2015) vertellen deskundigen over het gebruik van boven genoemde handreikingen. Lees in de interviews hoe werkgevers, werknemers, brancheorganisaties en specialisten met arbeidsrisico’s omgaan en op welke manier zij gebruik maken van de handreikingen.

Website DeArbocatalogus.nl

DeArbocatalogus.nl is een website die speciaal gemaakt is voor brancheorganisaties en bedrijven die een eigen arbocatalogus willen opstellen. U kunt hier onder andere nagaan of een arbocatalogus zinvol en haalbaar is voor uw branche of bedrijf. De website biedt informatie over verschillende arborisico’s zoals kantooromgeving, machineveiligheid en fysieke belasting. Verder bevat de website software waarmee u zelf een arbocatalogus kunt ontwikkelen en implementeren.

Oorspronkelijk is deze website in het kader van het (eerste) project Arbocatalogi 2007-2011 in opdracht van AWVN en MKB-Nederland ontwikkeld. In 2014 heeft de Stichting van de Arbeid de website geactualiseerd. Inmiddels is de website opnieuw toe aan een update. Informatie hierover volgt in de loop van 2019/2020.

Publicaties/onderzoeken

Verschillende publicaties en onderzoeken bieden informatie over de arbocatalogus en kunnen behulpzaam zijn bij het opstellen of implementeren van een arbocatalogus. De volgende publicaties/onderzoeken (in opdracht) van de Stichting van de Arbeid zijn beschikbaar: