Postbode op fiets

Instrumenten arbocatalogus naar het SER Arboplatform

De Stichting van de Arbeid heeft in de loop der jaren instrumenten laten ontwikkelen die behulpzaam zijn bij het opstellen, implementeren, uitbreiden of up-to-date houden van een arbocatalogus. De handreikingen over bepaalde arborisico’s, die dateren uit 2014/2015, en de website waarmee een arbocatalogus kan worden opgesteld (dearbocatalogus.nl), zijn inmiddels echter verouderd.

Daarom zijn deze handreikingen en de website Dearbocatalogus.nl geactualiseerd en op het SER Arboplatform geplaatst. Op het SER Arboplatform, dat sinds 2018 bestaat, werken de SER en de Stichting van de Arbeid samen aan het bevorderen van gezond en veilig werken. Het Arboplatform is het centrale informatiepunt voor werkgevers, werknemers en arboprofessionals. Hier staan alle arbo-instrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid, goedgekeurd door sociale partners, overzichtelijk bij elkaar. Naast informatievoorziening wil het platform kennisuitwisseling stimuleren en praktijkvoorbeelden uit verschillende sectoren bieden.

Handreikingen

Deze handreikingen staan op het SER Arboplatform:

Handreiking PSA

Het SER Arboplatform werkt momenteel aan een actualisering van de handreiking voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De bestaande handreiking van de Stichting van de Arbeid, de website arbocataloguspsa.nl, is niet meer up-to-date. Daarom is besloten deze website per 1 juni 2021 uit de lucht te halen.

Totdat de nieuwe versie is gepubliceerd, kunnen gebruikers de huidige tekst raadplegen op het SER Arboplatform. Deze wordt op termijn vervangen door de nieuwe handreiking.

Publicaties/onderzoeken

Vanaf 2007 heeft de Stichting van de Arbeid verschillende (algemene) publicaties en onderzoeken gepubliceerd die informatie over de arbocatalogus bieden en behulpzaam kunnen zijn bij het opstellen of implementeren van een arbocatalogus. De volgende publicaties/onderzoeken (in opdracht) van de Stichting van de Arbeid zijn beschikbaar: