Magazijnmedewerker

Van werk naar werk


Veel sectoren ondervinden gevolgen van de maatregelen om verspreiding van het COVID-19-virus terug te dringen. Door middel van steunpakketten en noodmaatregelen wil het kabinet zoveel mogelijk werkenden aan het werk houden of naar ander werk begeleiden. De Stichting van de Arbeid is nauw betrokken bij de invulling van de verschillende maatregelen en subsidieregelingen en heeft in deze tijd op ambtelijk en bestuurlijk niveau elke week een overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het derde steun- en herstelpakket ter ondersteuning van de economie dat het kabinet op 28 augustus 2020 heeft gepresenteerd, bestaat naast steunmaatregelen en investeringen (zoals de NOW, TVL en Tozo) uit een aanvullend sociaal pakket. Voor dit pakket, dat loopt tot 1 juli 2021, is in totaal 1,4 miljard euro beschikbaar gesteld. Het gaat voor een belangrijk deel om intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk, en scholing en ontwikkeling ten behoeve van behoud van werk. Het kabinet heeft in september aangegeven hoe dit aanvullend sociaal pakket wordt uitgewerkt.

Een overzicht van publicaties over het bredere steun- en herstelpakket is hier te vinden.

Van werk naar werk

De Stichting van de Arbeid overlegt intensief met het kabinet om passende subsidieregelingen te maken. Regelingen die bedoeld zijn ter ondersteuning van sectoren en bedrijven die gevolgen ondervinden van de maatregelen om verspreiding van het COVID-19-virus terug te dringen. In sommige sectoren verliezen werknemers hun baan of dreigen zij hun baan te verliezen, in andere (deel)sectoren is juist een tekort aan personeel. Het is dus van belang om te kijken hoe werkenden die hun baan (dreigen te) verliezen, kunnen worden geholpen om weer een andere baan te vinden. Dit kan door mensen van de ene sector naar de andere sector te begeleiden, of binnen de sector van het ene type werk naar een ander type werk.

In de brief van 30 november 2020 geeft het kabinet een uiteenzetting over de voortgang van de maatregelen en subsidieregelingen uit het aanvullend sociaal pakket.
Hoe aanspraak kan worden gemaakt op gerichte hulp leest u op 'Hulp bij baanverlies, van werk(loosheid) naar werk' (website Rijksoverheid)

Gerelateerde links

Publicaties