Student Summa college

Sectorale analyses en plannen


Sectoren weten zelf het beste wat er speelt op de sectorale arbeidsmarkt en wat zij nodig hebben voor hun plannen. Het helpt als sectoren een goede analyse maken van de arbeidsmarktsituatie in de eigen sector. Wat speelt er, wat zijn de verwachtingen (ook op langere termijn) en welke kansen zijn er?

Op basis van een gedeelde analyse kunnen plannen worden gemaakt en/of stappen gezet om werknemers die werkloos dreigen te worden naar ander werk, mogelijk in een andere sector, te begeleiden. En daarbij kan gebruik worden gemaakt van de verschillende regelingen die de overheid biedt.

In juli 2020 heeft de Stichting van de Arbeid een oproep aan sectoren gedaan om een gezamenlijke analyse te maken. Meerdere sectoren hebben toen een analyse toegestuurd. Deze analyses waren zeer nuttig voor de besprekingen met SZW over de tot stand te brengen subsidieregelingen.
Download de brief over sectorale analyses (pdf)

Het is voor sectoren zinvol om (alsnog) een analyse te maken van de arbeidsmarktsituatie in de eigen sector, ook omdat hiernaar gevraagd wordt in de onderbouwing van de aanvraag voor de verschillende subsidieregelingen.