Verpleegkundigen met patiënt

Regionale mobiliteitsteams


In een zogenaamde ‘Stuurgroep’ heeft SZW een aantal belangrijke partners bij elkaar gebracht om landelijke kaders en randvoorwaarden op te stellen voor 35 regionale mobiliteitsteams die extra crisisdienstverlening gaan bieden aan werkenden die hun baan (dreigen te) verliezen.

Het doel van die teams, waar naast sociale partners UWV en gemeenten deel van uitmaken, is de sectorale en regionale lijnen op elkaar te laten aansluiten. Eind november 2020 zijn de eerste drie regionale teams gestart.
Bij de brief van 30 november 2020 van het kabinet over de Voortgang uitwerking aanvullend sociaal pakket zijn twee bijlagen opgenomen: