Verpleegkundigen met patiƫnt

Regionale mobiliteitsteams


Om werkenden die hun baan (dreigen te) verliezen extra crisisdienstverlening te beiden zijn er 35 regionale mobiliteitsteams ingericht.

Werkgevers en vakbonden in de sectoren zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van werkenden die hun baan (dreigen te) verliezen, naar ander werk. Hiervoor bieden zij ondersteuning, begeleiding, loopbaanadvies en/of geven advies over scholing. Soms is er meer nodig, bijvoorbeeld vergroting van basisvaardigheden of schuldhulpverlening. In die gevallen kunnen regionale mobiliteitsteams (RMT’s) die aanvullende ondersteuning bieden. De RMT’s zijn een samenwerking tussen de vakbonden FNV, CNV en VCP, werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO, UWV, gemeenten (G4, G40, VNG en Divosa), Cedris, MBO Raad, NRTO, SBB en de ministeries van OCW en SZW. Er zijn inmiddels twaalf RMT’s van start gegaan.

Het doel van de RMT’s is de sectorale en regionale lijnen op elkaar te laten aansluiten. In een Stuurgroep van het ministerie van SZW, waarin sociale partners, UWV, gemeenten, MBO Raad en SBB deelnemen, zijn landelijke kaders en randvoorwaarden opgesteld voor deze aanvullende crisisdienstverlening. Lees de intentieverklaring van de partijen in de Stuurgroep en de beschrijving van de aanvullende crisisdiensterverlening  in de RMT's.

Regeling aanvullende crisisdienstverlening

Voor deze aanvullende crisisdienstverlening stelt het ministerie van SZW extra middelen beschikbaar. De partijen in de RMT’s kunnen daar een beroep op doen. Download de Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 die op 25 maart 2021 is gepubliceerd.