Drie mensen op een rij bezig met het stekken van planten

Europa

De gang van zaken binnen de Europese Unie (EU) heeft veel invloed op de Nederlandse economie en de arbeidsverhoudingen. Vanuit die achtergrond houdt de Stichting van de Arbeid zich met de EU en de Europese sociale dialoog bezig.


De Stichting houdt zich op drie manieren hiermee bezig.

Elk voorjaar rapporteert de Stichting van de Arbeid aan de Europese Commissie via het ministerie van Economische Zaken over de belangrijkste bijdragen van sociale partners om de Europese kerndoelen van de EU-2020-strategie te bereiken. Deze bijdrage verschijnt als bijlage bij het Nationale Hervormingsprogramma van het kabinet.

In het kader van de Europese sociale dialoog maken de Europese koepels van vakcentrales (ETUC) en werkgeversorganisaties (Business Europe) afspraken om specifieke thema’s in de EU op te pakken. Bijvoorbeeld over duurzame inzetbaarheid of actieve ondersteuning van oudere werknemers. Deze afspraken moeten vervolgens op nationaal niveau worden uitgevoerd. De Stichting rapporteert jaarlijks de voortgang die sociale partners in Nederland maken.

Ook adviseert de Stichting het kabinet over de implementatie van Europese richtlijnen op het terrein van arbeid in de Nederlandse wetgeving. Voor meer informatie hierover zie de andere themapagina’s.