Monteren van zonnepanelen op een schuin dak van een woning

Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)


In een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) legt een werkgever vast welke risico’s werk oplevert voor zijn werknemers. In het plan van aanpak (PvA), dat deel uitmaakt van een RI&E, beschrijft de werkgever welke maatregelen hij neemt om deze risico’s te minimaliseren. Een RI&E levert een belangrijke bijdrage aan gezond en veilig werken in een organisatie.

Het opstellen van een RI&E is een wettelijke verplichting (Arbowet). Het resultaat moet worden getoetst door een arbodeskundige. Vanaf 1 april 2011 is de RI&E-wetgeving gewijzigd. Bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een RI&E-instrument dat is aangemeld bij de Stichting van de Arbeid zijn vrijgesteld van toetsing.

Steunpunt RI&E

Per 1 januari 2011 is het Steunpunt RI&E ondergebracht bij de Stichting van de Arbeid. Dit Steunpunt geeft uitvoering aan de taak van sociale partners om te beoordelen of een RI&E-instrument voldoet aan de eisen. Hier moeten brancheorganisaties een aanvraag indienen om hun RI&E-instrument erkend te krijgen voor de genoemde toetsvrijstelling. Het Steunpunt is met behulp van subsidie van SZW tot stand gekomen. De website van het Steunpunt RI&E bevat een handleiding voor het ontwikkelen van RI&E-instrumenten.

Week van de RI&E

Elk jaar vindt in juni de Week van de RI&E plaats. Dit is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E. Tijdens deze week organiseren tientallen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs activiteiten om ondernemers met behulp van de RI&E een veilige en gezonde werkomgeving te laten creëren.
Dit jaar vindt de Week van de RI&E plaats van 12 tot en met 16 juni 2023. 

Lees meer over deze themaweek.