Gelijke beloning

Leeswijzer bij Je verdiende loon!

De digitale handreiking 'Je verdiende loon! Handreiking gelijke beloning' is zowel bedoeld voor de snelle zoeker als voor wie op zoek is naar achtergrondinformatie over dit thema.

De vier boxen - (middel)grote bedrijven, kleine bedrijven, or/pvt en individuele werknemers - zijn bedoeld voor de snelle zoeker. In een stappenplan kan worden nagegaan of sprake is van (on)gelijke beloning en wat te doen om dit te voorkomen. Klik op een van deze boxen om het passende stappenplan te vinden.

Degene die meer wil weten over het onderwerp gelijke beloning kan terecht bij de box Inleiding handreiking. In deze box kan door het aanvinken van de blauwe uitklapmenu’s een antwoord worden gevonden op vragen over wat gelijke beloning is en dergelijke.

Degene die meer wil weten over onderzoek naar gelijke beloning, over de activiteiten van cao-partijen op dit dossier of over de wetgeving, klikt op de box Achtergrondinformatie.

In de box Uitspraken zijn de relevante gerechtelijke en niet-gerechtelijke uitspraken over gelijke beloningskwesties verzameld.