Bouwvakkers op straat

Uitspraken


Uitspraken College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten en bevordert de naleving daarvan in praktijk, beleid en wetgeving. Het College is, vanaf oktober 2012, de rechtsopvolger van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) en geeft net als de CGB ook oordelen over klachten aangaande gelijke behandeling. Wie denkt te worden gediscrimineerd, kan een klacht indienen bij het College. Dat doet vervolgens onderzoek en hoort de werkgever.

In het document Uitspraken gelijke beloning CRM zijn samenvattingen van de oordelen over gelijke beloning opgenomen sinds de Stichting van de Arbeid de herziene geactualiseerde checklist gelijke beloning van mannen en vrouwen publiceerde (publicatienr. 1/09). Via een link bij elke samenvatting is ook de volledige uitspraak te vinden.

Jurisprudentie in Nederland

In het PDF zijn een aantal belangrijke gerechtelijke uitspraken met betrekking tot gelijke beloning opgenomen. Dit zijn uitspraken van de Hoge Raad, gerechtshoven en de rechtbank.

Relevante Europese arresten

Het recht op gelijke beloning voor mannen en vrouwen is in het EU-verdrag en de Nederlandse wetgeving geregeld. Artikel 157 van het EU-Werkingsverdrag (daarvoor artikel 141 EU-verdrag en artikel 119 oud) bepaalt dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid wordt toegepast. Nationale rechters kunnen prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie van de EU waarvan de arresten ook van betekenis zijn voor de andere lidstaten.