Nieuws

 

Termijn uitvoering DWSRA-projecten verlengd

Op verzoek van de Stichting van de Arbeid heeft het ministerie van SZW de termijn voor de uitvoering van DWSRA-projecten met een half jaar verlengd voor projecten die voor de tweede tranche zijn aangevraagd.

27-02-2018


Tweede Implementatie-overleg

8-11-2017


Op 26 oktober jl. kwamen de uitvoerders voor de tweede maal bijeen in het zogeheten implementatieoverleg. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde CA-ICT enSTOOF hun projecten. Ook UWV gaf een presentatie.

Kick off Startklaar 

3-11-2017


Het DWSRA-project Startklaar houdt op 22 november van 13.00 uur tot ca. 15.00 uur een kick-off meeting in Heerlen. Dit project heeft als doel mensen te interesseren voor moeilijk invulbare functies in de sector zorg en welzijn.

Meer informatie

Uitnodiging innovatie in arbeidsmarkt

25-10-2017


Talent gekend - uitgevoerd door MKB Den Haag, ICP, Lift en Birch – organiseert 13 november a.s. een bijeenkomst waar de organisatie wil delen wat men in de afgelopen maanden geleerd heeft over de mogelijkheden van interactieve real-time arbeidsmarktinformatie in het kader van dit DWSRA-project in de regio Haaglanden.

Bekijk de uitnodiging 

Winterspecial Expertisecentrum Gelders Arbeidsmarkt Model

24-10-2017


Het Expertisecentrum Gelders Arbeidsmarkt Model (GAM) met het project dat de titel draagt ‘een kloppend arbeidsmarkthart’ organiseert op 23 november a.s. een Winterspecial Arbeidsmarktinnovator. In de uitnodiging leest u meer hierover. U kunt zich hiervoor aanmelden. De naam van het expertisecentrum GAM verandert op korte termijn in Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie.”