Home | Thema's | Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Thema Arbeidsmarkt | Stichting van de Arbeid
© Liesbeth Sluiter

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. De Stichting van de Arbeid wil met het geven van adviezen aan de overheid, het opstellen van aanbevelingen aan de decentrale cao-partijen of het bespreken van arbeidsmarktaangelegenheden in De Werkkamer bevorderen dat de arbeidsmarkt goed functioneert.

Kansen op de arbeidsmarkt

Speciale aandacht heeft de Stichting hierbij voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van diegenen die door specifieke belemmeringen als leeftijd, handicap, geslacht of herkomst minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Voorlichtingsbijeenkomst

Op 6 april 2017 organiseren Stichting van de Arbeid en SZW een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe tijdelijke subsidieregeling Meer werk voor vijftigplussers.